מאגר ידע ג'ומלה

כיצד מחברים מאמר לתפריט הניווט?

מאמר זה של Jetla אחסון אתרים ידגים את אופן חיבור מאמר לתפריט הניווט של האתר.
 
בפאנל ניהול אתר ג'ומלה, נלחץ על Menus - במידה ואנו רוצים להוסיף את המאמר לתפריט לו קראנו "תפריט ראשי", נעביר את הסמן על תפריט ראשי ונלחץ על Add New Menu Item:
חיבור מאמר לתפריט הניווט באתר ג'ומלה 
 
 
הדף שייפתח בפנינו יאפשר לנו להגדיר את מאפייני המאמר שיחובר לתפריט הניווט:
  • Menu Title - שדה חובה בו נרשום את שם המאמר כפי שיוצג באתר הג'ומלה.
  • Alias - כינוי המאמר כפי שיוצר בשורת ה- URL לאחר שם הדומיין.
  • Menu - שדה חובה המציין את התפריט בו אנו יוצרים חיבור למאמר.
  • Parent Item - במידה והמאמר יוצג כלשונית בפני עצמה בתוך תפריט הניווט, נבחר באופציה Menu Item Root ובמידה והמאמר יוצג כתת-לשונית של לשונית ראשית בתפריט הניווט, נציין בתיבת הבחירה תחת איזו לשונית ראשית יוצג המאמר.
  • Status - נבחר באופציה Published על מנת לאפשר הצגה של פריט התפריט שאנו יוצרים כרגע.
חיבור מאמר לתפריט הניווט באתר ג'ומלה
 
 
 
בשלב זה נלחץ על כפתור Select אשר לצד Select Item Type (שדה חובה) על מנת לציין עבור מנהל התפריט את סוג הקישור שאנו יוצרים.
 
מסך פנימי יאפשר לנו ללחוץ על Articles ולאחר מכן לבחור באופציה Single Article:
חיבור מאמר לתפריט הניווט באתר ג'ומלה
 
 
 
 
הבחירה תחזיר אותנו לעמוד ההגדרות וכעת נלחץ על כפתור Select אשר לצד Select Article (שדה חובה) בו נבחר את המאמר אותו אנו מחברים לפריט התפריט שאנו יוצרים:
חיבור מאמר לתפריט הניווט באתר ג'ומלה
 
 
באפשרותנו לבצע חיפוש בראש המסך הפנימי אשר ייפתח בפנינו, או לגלול עד שנמצא את המאמר שאנו רוצים לחבר:
חיבור מאמר לתפריט הניווט באתר ג'ומלה
 
 
 
 
הבחירה במאמר תחזיר אותנו לעמוד ההגדרות, בו נבצע שמירה על ידי לחיצה על כפתור Save או Save and Close.