מאגר ידע ג'ומלה

כיצד ניתן לקשר מאמר או רכיב מבלי שיוצג בתפריט האתר?

לעיתים נרצה ליצור קישור למאמר או רכיב, מבלי שאלו יוצגו בתפריט הניווט הראשי של האתר או בכל תפריט אחר באתר. במדריך זה של Jetla אחסון אתרים, נסביר כיצד ניתן ליצור קישור למאמר או לרכיב ג'ומלה מבלי להציג אותם בתפריט ניווט.
 
בפאנל ניהול אתר ג'ומלה, נלחץ בתפריט הניווט על Menus - Manage ולאחר מכן על Add New Menu:
קישור מאמר או רכיב מבלי שיוצג בתפריט האתר
 
 
 
בעמוד שנקבל, נוכל ליצור תפריט חדש. נקרא לו "תפריט פנימי" ב- Title ונגדיר אותו כ- "inner-menu" ב- Menu Type. נוכל לציין לעצמנו ב- Description כי פריטי תפריט זה לא יוצגו באף אחד מהתפריטים של אתר הג'ומלה שלנו:
קישור מאמר או רכיב מבלי שיוצג בתפריט האתר
 
 
 
נבצע שמירה באמצעות Save & Close ונגיע לעמוד אשר מרכז את כלל התפריטים באתר:
קישור מאמר או רכיב מבלי שיוצג בתפריט האתר
 
 
 
נקליק על קישור "תפריט פנימי" שזה עתה יצרנו ונקבל את רשימת הפריטים הכלולים בו, שאינם מהווים חלק מתפריטי הניווט באתר:
קישור מאמר או רכיב מבלי שיוצג בתפריט האתר
 
 
נוכל לראות בדוגמא מתוך אתר Jetla, כי התפריט הפנימי כולל מאמרים וגם רכיב דף תוצאות חיפוש באתר. להלן דוגמא לאופן הצגת המאמרים הנ"ל באתר Jetla:
קישור מאמר או רכיב מבלי שיוצג בתפריט האתר
 
 
 
על מנת ליצור פריט תפריט חדש, נלחץ על כפתור New ונבצע את ההגדרות הדרושות ליצירת קישור למאמר ג'ומלה או רכיב ג'ומלה.