מאגר ידע ג'ומלה

גיבוי אתר ג'ומלה לפני שדרוג

שדרוג או עדכון מערכת ג'ומלה עלול לכלול סיכון של חוסר תאימות בין הגירסה החדשה לבין הרכיבים הפועלים באתר. הסיכון הוא שלאחר ביצוע עדכון או שדרוג, עלולים רכיבים באתר שלא לפעול באופן תקין וגרוע מכך - לגרום לאתר הג'ומלה לקרוס. לכן יש לבצע שני דברים לפני לפני שדרוג אתר ג'ומלה:
  • וידוא שהעדכון החדש תואם לכל הרכיבים הפועלים באתר הג'ומלה.
  • ביצוע גיבוי לאתר הג'ומלה לפני שדרוג או עדכון.
במדריך זה של Jetla אחסון אתרים, נדגים את אופן ביצוע גיבוי לאתר ג'ומלה לפני שדרוג או עדכון:
 
ראשית, ניכנס למערכת ניהול האחסון CPANEL ונקיש בקטגוריית JetBackup, על אייקון Snapshots:
גיבוי אתר ג'ומלה לפני שדרוג
 
 
 
נקבל את העמוד:
גיבוי אתר ג'ומלה לפני שדרוג
 
 
 
במסך JetBackup Snapshots, נוכל לצפות בגיבויים קודמים שכבר ביצענו, אך ייתכן והמסך יהיה ריק מגיבויים במידה וזוהי הפעם הראשונה שאנו מגבים את אתר הג'ומלה שלנו. נקיש על Create Snapshot ונקבל את התגובה הבאה:
גיבוי אתר ג'ומלה לפני שדרוג
 
 
 
תגובה זו מציינת כי תהליך הגיבוי החל. בסיום תהליך הגיבוי (אשר אורך יותר ככל שנפח אתר הג'ומלה גדול יותר), נקבל את הממצאים הבאים:
גיבוי אתר ג'ומלה לפני שדרוג
 
 
 
נוכל לראות שנוצרה שורה חדשה בדף ריכוז הגיבויים: זהו הגיבוי שכרגע ביצענו.
שתי אפשרויות:
  1. אחת - לשמור את הגיבוי בשרת ובמידת הצורך להשתמש באופציית Restore (שחזור), על מנת להחזיר את אתר הג'ומלה למצבו כפי שהיה בעת ביצוע הגיבוי.
  2. אפשרות שניה - להוריד למחשב את הגיבוי ולשמור אותו מחוץ לשרת האחסון:
גיבוי אתר ג'ומלה לפני שדרוג
 
 
 
כאשר נלחץ על הקישור Generate Download, נקבל אזהרה אשר מודיעה לנו כי בשרת נשמר רק הגיבוי האחרון ובמידה ונייצא את הגיבוי שביצענו, שאר הגיבויים הקודמים יימחקו.
נלחץ על כפתור Add to Download Queue ונקבל את ההודעה:
גיבוי אתר ג'ומלה לפני שדרוג
 
 
הודעה זו מציינת כי תהליך יצירת קובץ הגיבוי להורדה למחשב החל.
לחיצה על הקישור Click for Queue תציג את סטטוס יצירת קובץ הגיבוי. בשלב הראשון הסטטוס יהיה Pending:
גיבוי אתר ג'ומלה לפני שדרוג
 
 
ובסיום תהליך יצירת הקובץ, הסטטוס יהיה Completed:
גיבוי אתר ג'ומלה לפני שדרוג
 
 
 
בשלב זה נחזור לעמוד Snapshots ונוכל ללחוץ על הקישור Download על מנת להוריד את קובץ הגיבוי למחשב:
גיבוי אתר ג'ומלה לפני שדרוג