מאגר ידע ג'ומלה

תפעול Firewall – שחרור כתובת IP חסומה

ייתכן שכתובת ה- IP של משתמשי האתר נחסמת עקב סיבות הקשורות לרוב בשלילת גישה לאתר או למערכת הניהול שלו עקב שם משתמש או סיסמא שגויים. לחברת Jetla אחסון אתרים פתרון קל לשחרור עצמאי של חסימות IP, ללא צורך בפתיחת קריאת שירות לתמיכה הטכנית. ניתן לבצע שחרור חסימת ה- IP עבור משתמש אחסון אתרים רגיל וגם עבור ריסלר - אשר יכול לשחרר את לקוחותיו המאחסנים אתרים אצלו.
 
שני מקרים טיפוסיים לשחרור חסימת IP:
 

המקרה הראשון - נחסמתי בעצמי ואני רוצה לשחרר את כתובת ה- IP שלי מחסימה

ברוב המצבים נקבל את המסך הבא:
Firewall – שחרור כתובת IP חסומה
אשר מציין כי כתובת ה- IP שלנו נחסמה בשרת ועלינו לפעול על מנת לשחרר אותה מהחסימה.
 
 
 
ניכנס לאזור הלקוחות באתר, באמצעות שם המשתמש והסיסמא אשר ברשותכם.
בתפריט הימני ברובריקת תפריט לקוחות, נלחץ על ניהול חומת אש כמודגם להלן:
Firewall – שחרור כתובת IP חסומה 
 
 
ונקבל את המסך הבא:
Firewall – שחרור כתובת IP חסומה 
 
 
בעמוד זה מוצגים השירותים שרכשנו מחברת Jetpress. להמשך, נקליק על שורת השירות שלנו ונקבל את המסך:
Firewall – שחרור כתובת IP חסומה 
 
 
נקיש בקטגוריית ניהול חומת האש על הקישור “שחרור חסימת IP” ונקבל את העמוד הבא:
Firewall – שחרור כתובת IP חסומה 
 
 
נוכל לראות כי המערכת מציגה את כתובת ה- IP שלנו כחסומה לגישה בשרת וכן, את סיבת החסימה (במקרה הזה – שם משתמש או סיסמא שגויים).
לחיצה על לחצן “שחרר חסימה” תציג את המסך הבא:
Firewall – שחרור כתובת IP חסומה 
 
 
וכעת נוכל לראות כי כתובת ה- IP שלנו שוחחרה מחסימה והיא אינה חסומה בשרת.
 

המקרה השני – אני ריסלר וכתובת ה- IP של אחד הלקוחות שלי נחסמה. אני רוצה לשחרר את כתובת ה- IP של הלקוח שלי מחסימה

במקרה זה ניכנס למערכת שחרור חסימת IP, אך נראה מיד כי כתובת ה- IP שלנו אינה חסומה. בממשק שחרור הלקוחות, נקיש בשורת כתובת ה- IP את כתובת ה- IP של הלקוח שלנו ונלחץ על “בדוק חסימת IP”:
Firewall – שחרור כתובת IP חסומה 
 
 
תוצאת הבדיקה תציג מסך בו נוכל לראות כי אכן כתובת ה- IP של הלקוח חסומה ואת סיבת החסימה.
כל שישאר בידנו לעשות על מנת לשחרר את חסימת ה- IP, הוא להקיש על לחצן “שחרר חסימה”.