חדשות ג'ומלה

עדכון גירסת ג'ומלה 3.10.3 ו- 4.0.4

אתר ג'ומלה העולמי מודיע כי מהדורת ג'ומלה 4.0.4 וגירסת ג'ומלה 3.10.3 זמינות להורדה ושימוש עבור קהילות ג'ומלה ברחבי העולם. עדכון גירסאות אלו כוללות תיקוני באגים ושיפורי מערכת לשתי מהדורות ג'ומלה הנמצאות בפעילות שוטפת.
 
גירסת ג'ומלה 4.0.4 כוללת תיקוני באגים ושיפורים כדוגמת:
  • שדרוג גירסת Bootstrap לגירסה 5.1.2.
  • בנייה מחדש של קוד מערכת העדכונים.
  • תיקונים בעורך הטקסט TinyMCE עבור תבניות עיצוב שלא נטענו במערכות הפעלה מסוימות.
  • תיקון תקלה בה תאריך יצירת התגים השתנה כאשר השרת לא היה באזור זמן UTC.
גירסת ג'ומלה 3.10.3 כוללת תיקוני באגים ושיפורים כגון:
  • תיקון תקלה בלוח השנה.
  • עדכון את קובץ ה-Cacert (קובץ ה-Cacerts הוא אוסף של אישורי רשות אישורים מהימנים - CA. הוא מכיל הפניות לאישורים עבור רשויות אישורים ידועות. הפורמט שלו הוא פורמט "מחסן המפתחות").
  • שיפוא טעינת התגים ברכיב אנשי הקשר.
מומלץ לכל בעלי אתרי ג'ומלה: עדכנו את אתריכם לגירסת ג'ומלה העדכנית - גירסה 3.10.3 ולמפעילים ג'ומלה מהדורה 4 - מומלץ לעדכן לגירסה הנוכחית 4.0.4.